Tilbage til forside

   OM | ARBEJDSOMRÅDER | REFERENCER | KONTAKT
   _________________________________________________________________________________________________________


  MENU

  Rådgivning og
  beregning


  Syn og skøn

  Kontakt

  Forsiden


Syn og skøn

"Syn og skøn er en fagkyndig besigtigelse med efterfølgende bedømmelse, i reglen til brug under behandlingen af en retssag."

"Et syn og skøn tillægger domstolene ofte samme vægt, som de gamle hellenere lagde på svar fra oraklet i Delfi, således at sagens realiteter dermed er afgjort, og således at der herefter stort set kun står tilbage at fastsætte sagens omkostninger."


(efter i Erik Hørlycks bog: "Syn og skøn", ISBN 87-574-1023-2)


 • Syn og skøn bruges i stort omfang ved tvistigheder, om tekniske forhold, inden for transport- og entreprenørbranchen


 • Skønsmanden skal have tilstrækkelig indsigt og fagligt niveau, så han kan vurdere sagen, og han skal stringent følge reglerne vedrørende syn og skøn


 • Skønsmanden skal være habil, det vil sige at han skal være upartisk i sagen


 • Syn og skøn kan bruges i sager ved retterne, det kaldes indenretligt syn og skøn


 • Syn og skøn kan også bruges i sager der ikke er ved retterne, det kaldes udenretligt syn og skøn


 • Skønsmanden skal så klart og tydeligt som muligt afgive svar og vurderinger i sin skønserklæring, således at parterne og retten kan bruge den som grundlag • Jeg kan tilbyde syn og skøn inden for transport- og entreprenørbranchen, lastbilopbygninger, motorteknik, mobilkraner, lastbilskraner, industrikraner samt hydraulik.

  Jeg har siden 2001 gennemført mere end 150 syns- og skønssager, både uden- og indenretlige. De indenretlige ved både byretter og landsretter.

  Jeg kan også tilbyde det jeg kalder "mini syn og skøn", et udenretligt syn og skøn i små sager, hvor det store apparat ikke nødvendigvis behøver at blive sat i gang, men hvor reglerne for syn og skøn bliver fulgt nøje. Det betyder at skønserklæringen kan bruges i retten såfremt der ikke opnås en forligsmæssig afgørelse på tvisten.

  Rekvirer gerne mit CV på: ht@hansthygesen.dk
  © Hans Thygesen | MacGregor Allé 13 | DK-2750 Ballerup |+45 4465 0477 | ht@hansthygesen.dk